การศึกษา

กระบวนการหายใจผ่านอวัยวะที่ใช้ในการหายใจและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน

มนุษย์หายใจประมาณวันละ 15,000 – 20,000 ครั้ง โดยอากาศจะผ่านเข้าทางจมูกและปาก ผ่านหลอดลมลงสู่ปอด การหดตัวของกล้ามเนื้อจะดึงกระบังลมทำให้ช่องทรวงอกขยาย เป็นผลให้แรงดันในช่องทรวงอกลดลง ถุงลมในปอดซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่นจะพองตัวขึ้นดูดอากาศจากภายนอกเข้าไป กระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปอดเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยถุงลมขนาดเล็กรวมกันจนดูมีลักษณะคล้ายฟองน้ำที่มีรูพรุน ซึ่งทำให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนในอากาศซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดี

โพรงจมูกมีลักษณะเปียกชื้นและมีขนจมูกซึ่งช่วยสกัดกั้นฝุ่นละออง เซลล์โดยรอบโพรงจมูกจะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจำนวนมากเพื่อให้ความอบอุ่นและปรับอุณหภูมิของอากาศที่เย็นให้เป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับร่างกายก่อนจะเข้าสู่ปอด เพราะถ้าอากาศที่เย็นจัดเกินไปเข้าไปสู่ปอดจะสามารถเป็นอันตรายต่อเซลล์ในปอดได้ เนื่องจากมีหลอดเลือดจำนวนมาก เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณโพรงจมูกจึงทำให้เลือดออกได้ง่าย

บริเวณคอหอย (Pharynx) เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหลังของช่องปาก มีต่อมทอนซินซึ่งล้อมรอบด้วยท่อน้ำเหลืองเป็นจำนวนมาก ช่วยในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่หลุดลอดเข้าไป

อากาศจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูก ผ่านกล่องเสียง เข้าสู่หลอดลมที่อยู่บริเวณคอส่วนบน และเข้าสู่ปอดต่อไป ทางเดินหายใจของจมูกและปากจะเชื่อมต่อกันถึงบริเวณลำคอส่วนบน บริเวณนี้เป็นจุดพบกันของ 4 ท่อ คือ ท่อทางเดินหายใจจากจมูก ท่อทางเดินหายใจจากปาก ท่อหลอดลมเข้าสู่ปอดอยู่ด้านหน้าของลำคอ และท่ออาหารซึ่งแบบติดด้านหลังของหลอดลม เหนือช่องหลอดลมจะมีแผ่นกระดูกอ่อนหรือฝาปิดกล่องเสียง ซ฿่งเคลื่อนปิดหลอดลมเวลากลืนอาหาร และเปิดในสภาวะปกติ

การหายใจถูกควบคุมโดยกล้ามเนื้อกะบังลมและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ถาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 จะกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมอง บังคับกล้ามเนื้อกะบังลมขยายให้อากาศเข้าปอดมากขึ้นเป็น 2 เท่า การไแ การจาม การสะอึก เป็นอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพื่อตอบสนองสิ่งรบกวนที่เข้าไปในหลอดลม

อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด ซึ่งเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยถุงลมเล็กๆมากมาย ผนังถุงลมเหล่านี้ประกอบด้วยเซลล์ปอด แต่ละถุงจะมีขั้วต่อเข้ากับหลอดลมและล้อมรอบด้วยหลอดเลือดฝอยทั้งแดงและดำจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมโยงกับหลอดเลือดใหญ่จากหัวใจ ออกซิเจนในอากาศจะซึมผ่านถุงลมเข้าสู่หลอดเลือด ในขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะซึมออกสู่ถุงลมและถูกขับออกสู่อากาศในระหว่างหายใจออก

Leave a Reply