กล้ามเนื้อ ลักษณะการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ และการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ (Muscle) แบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจจิตใจ ควบคุมหรือสั่งการไม่ได้ คือกล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ ส่วนกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle หรือ Striated muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในอำนาจจิตใจ สามารถควบคุมสั่งการได้ เช่น กล้ามเนื้อลำตัว แขน ขา มือ เท้า เป็นต้น โดยกล้ามเนื้อชนิดนี้จะยึดติดกับกระดูก

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกล้ามเนื้อลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยกล้ามเนื้อลายจะมีความสัมพันธ์กับกระดูก เพราะต้องอาศัยกระดูกเป็นแกนยึดเกาะ โดยการยึดเกาะก็จะต้องอาศัย เอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) เอ็นข้อต่อ (Ligament) เส้นประสาท หลอดเลือด และข้อต่อ ดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อมัดหนึ่งได้รับอันตราย ก็จะทำให้อวัยวะใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องได้รับอันตรายด้วย

ลักษณะการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ การบอดเจ็บที่กล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้บ่อยๆ จากการใช้กำลังกล้ามเนื้อมากเกินไปหรือเกิดจากการถูกกระแทก ซึ่งการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย คือ กล้ามเนื้อช้ำและกล้ามเนื้อฉีกขาด

กล้ามเนื้อช้ำ (Contusion) คือ การที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อได้รับแรงกระทบโดยตรงจนเกิดการฟกช้ำ เนื่องจากเส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นฉีกขาด เลือดจึงออกมาคั่งอยู่ภายในกล้ามเนื้อ โดยที่ผิวหนังบริเวณนั้นไม่มีการฉีกขาด ทำให้มีอาการเจ็บ ปวด บวม เป็นผลทำให้กล้ามเนื้อขาดคุณสมบัติในการหดตัว จึงทำงานไม่สะดวก มักเกิดจากการถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงจากวัตถุที่ไม่มีคม

กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle strain) คือ การที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นกล้ามเนื้อถูกยืดออก หรือถูกใช้งานมากเกินไป ซึ่งสามารถแบ่งความรุนแรงได้ 3 ระดับ คือ กล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อย (Mild strain) กล้ามเนื้อฉีกขาดปานกลาง (Moderate strain) และกล้ามเนื้อฉีกขาดอย่างรุนแรง (Severe strain) มักเกิดจากการยกของหนักมากเกินไป การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

หลักสำคัญในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ

  1. หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อนั้นทันที
  2. ยกบริเวณที่บาดเจ็บให้สูงเพื่อลดอาการบวม
  3. ประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการบวมปวด

ใช้ผ้ายืดพันบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อให้เลือดหยุดคั่งและจำกัดการเคลื่อนไหว

บทความแนะนำ :

Leave a Reply