สุขภาพ

การขาดประจำเดือน หรือการไม่มีประจำเดือน (Amenorrhea)

1. ไม่เคยมีรอบเดือนเลยตั้งแต่เกิด อาจเนื่องมาจาก

มีเยื่อพรหมจารีแบบไม่เปิด (Imperforate hymen) คือจะมีประจำเดือน ทุกเดือน แต่ขังอยู่ในช่องคลอดและโพรงมดลูก เนื่องจากเยื่อพรหมจารีชนิดนี้มักหนามากและเหนียว ไม่มีรูเปิดออกมาข้างนอกช่องคลอด

ไม่มีช่องคลอด ปากมดลูก หรือมดลูก เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด

เป็นกรรมพันธุ์ คือมีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญเป็นแบบของเด็ก รังไข่มีลักษณะเป็นพังผืด ไม่มีต่อมไข่ (Gonadal dysgenesis) หรือมีลูกอัณฑะที่ผลิตเอสโตรเจนมาก (Testicular feminization)

มีฮอร์โมน แอนโดรเจน (androgen) สูง อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเป็นชาย แต่ภายในเป็นหญิง (มีมดลูก หลอดมดลูก รังไข่ปกติ)

ภาวะทุโภชนาการ (Malnutrition) ขาดอาหาร อวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญ

ประจำเดือนมาช้า (Delayed menarche) เช่น อายุ 18 แล้วยังไม่มีประจำเดือน อาจเป็นเพราะกรรมพันธุ์ เช่น แม่มีช้า หรือหาสาเหตุไม่ได้ อาจมีสาเหตุที่ระบบประสาทส่วนกลาง หรือมีสาเหตุที่รังไข่

2.  ในวัยมีบุตรได้ เคยมีประจำเดือนมาแล้ว ต่อมาขาดหายไปติดต่อกัน (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) อาจมีสาเหตุมาจากบกพร่อง อาจทำให้การเกิดประจำเดือนเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีประจำเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า อาจเกิดจากจิตใจ เช่น ความต้องการมีลูก คิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างรุนแรง เช่น แต่งงานใหม่ๆ การเสียชีวิตของผู้ใกล้ชิด การย้ายที่อยู่ อาการเหล่านี้จะหายได้เองในเวลาต่อมา หรือเกิดจากต่อมใต้สมองถูกทำลาย เช่น มีเนื้องอก

รังไข่ถูกทำลาย (จากการรักษาด้วยรังสี) หรือถูกตัดออกเนื่องจากมีเนื้องอกของรังไข่

การรักษา หรือ การผ่าตัดตัวมดลูกออก หรือเยื่อบุโพลงมดลูกถูกทำลาย

ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

ตับอ่อนทำงานผิดปกติ เป็นเบาหวานขั้นรุนแรง

ต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนผิดปกติ มีฮอร์โมนเพศชาย หรือสเตียรอยด์ฮอร์โมนหลั่งออกมามาก

การใช้ยา ที่มีผลต่อ ไฮโปธาลามัส เช่น ยาคุมกำเนิด,ฮอร์โมนเพศต่างๆ การขาดสารอาหาร

3.  ในวัยกลางคน อยู่ในวัยหมดประจำเดือน เนื่องจากรังไข่หยุดการผลิตฮอร์โมนเพศ

Leave a Reply