สุขภาพ

การจัดตู้ยาประจำบ้านและหลักการใช้ยาประเภทต่างๆ

การจัดตู้ยาประจำบ้าน

 1. ควรจัดตู้ยาแยกต่างหากและควรให้สูงพ้นมือเด็ก แต่ผู้ใหญ่สามารถเอื้อมหยิบได้ถึง
 2. ยาที่ใช้ภายนอก เช่น ยาใส่แผล ขี้ผึ้ง ควรใช้ฉลากปิดขวดยาสีแดง และเขียนคำว่าห้ามรับประทาน หรือใช้เฉพาะภายนอก ให้เห็นชัดเจน ติดกับฉลากด้วย ยาที่ใช้ทานได้ให้ใช้ฉลากสีขาว
 3. ยาเม็ดควรเก็บยาไว้ในขวดแห้งและมีฝาปิดสนิท เพื่อกันอากาศเข้า
 4. หมั่นตรวจดูยาในตู้ว่าหมดอายุหรือไม่ หรือมีสีผิดปกติไปจากเดิม แสดงว่ายาเสื่อมคุณภาพให้นำไปทิ้ง
 5. ควรมีอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นไว้ในตู้ยา เช่น แก้วยา ช้อนตวงยา สำลี พลาสเตอร์ กรรไกร ผ้าก๊อตปิดแผล ผ้าพันแผล ปรอทวัดไข้ สำลีพันปลายไม้

หลักการใช้ยาประเภทต่างๆ

 1. ยารับประทานก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ 20-30 นาที มักเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้ดีในภาวะที่กระเพาะอาหารเป็นกรด
 2. ยารับประทานหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารประมาณ 10-15 นาที มักเป็นยาที่จะดูดซึมได้ดีพร้อมกับการดูดซึมอาหาร
 3. ยาที่ให้รับประทานพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที ที่มักมีฤทธิ์เสริมกรดในกระเพาะอาหาร ไม่ควรรับประทานตอนท้องว่าง เพราะจะทำให้กรดกัดกระเพาะอาหาร
 4. ยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารควรทานเมื่อกระเพาะว่าง เพื่อเคลือบกระเพาะและมีผลต่อกระเพาะอาหารโดยตรง
 5. ยาถ่ายพยาธิ ควรรับประทานก่อนนอนเพื่อให้ขับถ่ายตอนเช้า
 6. ยานอนหลับ เป็นยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ เพื่อให้นอนหลับควรรับประทานก่อนเวลานอนประมาณ 1 ชั่วโมง มิใช่รับประทานตอนง่วงนอน
 7. ยาบางชนิดต้องทานให้ตรงเวลาและต่อเนื่อง เช่น ยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค แก้อักเสบ มักจะให้ทุก 4-6 ชั่วโมง ควรรับประทานตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ต่อเนื่องจึงจะมีผลต่อการรักษา

Leave a Reply