สุขภาพ

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยกระดูกหัก หลังผ่าตัดดามเหล็กภายใน

การผ่าตัดดามเหล็กภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กระดูกส่วนที่หักอยู่ในแนวเดิม ติดกันดี และหายเร็วขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการรักษา การผ่าตัดดามเหล็กภายใน และการดูแลตนเองหลังผ่าตัดดามเหล็กภายใน

ควรสังเกตอาการและปฏิบัติตนดังนี้

1.  อาจมีเลือดออกจากแผลผ่าตัดหลังจากดามเหล็ก โดยสังเกตจากเลือดออกจากแผลและ ออกไม่หยุด รู้สึกปวดบริเวณแผล มีอาการ บวม ตึง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

2.  อาจมีอาการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดดามเหล็ก โดยสามารถสังเกตจาก บริเวณแผลมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน และมีไข้ ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัวและดื่มน้ำมากๆ ควรรักษาความสะอาดของร่างกาย ให้ยกขาสูงเพื่อลดอาการบวม ถ้ามีความผิดปกติให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด

3.  อาจเกิดการแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น มีอาการข้อติด หรือ กล้ามเนื้อลีบ ข้อควรปฏิบัติ คือ บริหารข้อ กล้ามเนื้อ โดยการกระดิกปลายนิ้ว ปลายเท้า และเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด

4.  การปฏิบัติตนขณะใช้ไม้ค้ำยัน การใช้ไม้ค้ำยันอย่างงถูกวิธี โดยการใช้ไม้ค้ำยัน 2 ข้างไปข้างหน้าพร้อมกัน 1 ก้าว น้ำหนักตัวอยู่ที่มือทั้งสองข้างที่จับไม้ค้ำยัน ก้าวขาที่หักไปก่อนโดยไม่ต้องลงน้ำหนักขา และตามด้วยขาดี ควรดูแลไม้ค้ำยันไม่ให้ยางหลุดหรือขาด ควรใช้ห้องน้ำที่มีชักโครก เก้าอี้เจาะหลุม หรือกระโถนรอง ระมัดระวังการขึ้นลงบันได หลีกเลี่ยงพื้นขรุขระ ที่ลาดชัน ที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

5.  ผู้ป่วยอาจเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย กลัวไม่หาย เดินไม่ได้เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรค และแผนการรักษาของแพทย์ในการผ่าตัดดามเหล็ก

6.  ผู้ป่วยควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ รับประทานยาตามกำหนดเวลา รู้จักสังเกตอาการแพ้ยา เช่น แน่หน้าอก อาเจียน หรือมีผื่นขึ้น เป็นต้น

7.  เน้นให้ความสำคัญของการมารับการตรวจตามนัด ใ้ห้นำบัตรนัด บัตรประจำตัวผู้ป่วยที่โรงพยาบาลออกให้ บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ใช้สิทในการรักษายาบาลฟรี มาด้วยทุกครั้ง และถ้ามีอาการผิดปกติ ให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้

ที่มา : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Leave a Reply