อาหารและเครื่องดื่ม

การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำบนเรือ

สัตว์น้ำ ควรมีการดูแลรักษาคุณภาพบนเรือตั้งแต่จับขึ้นมา โดยการให้ความเย็นทันที และเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้สัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีและอายุการเก็บรักษายาวนาน การบรรจุปลาในกระบะซ้อนกันจะทำให้น้ำแข็งที่ละลายจากกระบะด้านบนไหลลงไปปนเปื้อนปลาในกระบะด้านล่าง ถึงแม้ว่าในน้ำที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งจะเป็นแหล่งรวมของจุลินทรีย์ปริมาณสูงๆ แต่จากการศึกษาพบว่าการปนเปื้อนในลักษณะนี้ไม่มีความสำคัญมากนัก แต่กลับเป็นผลดีต่อปลาที่อยู่ในกระบะล่างๆ เพราะการกระจายความเย็นในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพดี

เชื่อกันว่าการควักเอาไส้ของปลาออกจะเป็นการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา ทั้งนี้เนื่องจากอวัยวะส่วนภายใน โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารมีปริมาณจุลินทรีย์และเอนไซม์ต่างๆอยู่สูง ซึ่งเมื่อเกิดการย่อยสลายตัวเอง จะทำให้เกิดกลิ่นและรสชาติรุนแรงของการเน่าเสียบริเวณช่องท้อง อย่างไรก็ตาม การควักไส้ออก จะทำให้ส่วนท้องและบริเวณหน้าตัดที่มีการตัดแต่งเกิดปฏิกิริยาการเติมออกซิเจน (Oxidation) และทำให้สีผิดปกติ (Discolouration) เนื่องจากมีโอกาสสัมผัสกับอากาศมาก จึงควรพิจารณาผลเสียของการควักไส้ออกจากสัตว์น้ำด้วย

Leave a Reply