เทคโนโลยี

การทำงานของระบบนำทาง GPS

GPS (Global Positioning System) เป็น ระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม การทำงานของระบบจีพีเอส นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ หรือตัวเครื่องจีพีเอส และ ซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่องจีพีเอสนั่นเองGPS

ตัวเครื่อง GPS จะสามารถทำงานได้โดยทันทีเมื่อเราทำการเปิดเครื่อง ส่วนเรื่องการตั้งค่า และฟังก์ชั่นต่างๆ ในเครื่องนั้นก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นของเครื่อง GPS รวมถึงความยากง่าย ความซับซ้อนในการทำงานด้วย

แต่โดยทั่วไปแล้วเครื่อง GPS จะสามารถรับสัญญาณดาวเทียม และระบุตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถระบุสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้ เพียงแค่ป้อนคำสั่งให้เครื่องเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดการหลงทาง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับซอฟแวร์ด้วยว่า มีข้อมูลอัพเดตเพียงไร เนื่องจากถนนมีการตัดขึ้นมาใหม่ อยู่เป็นระยะ ความอัพเดตของระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก