สุขภาพ

การปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียด

เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น ควรลดความเครียด ด้วยการปฏิบัติดังนี้

1 ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และรู้จักยอมรับความเป็นจริง

2 เมื่อมีปัญหาหรือความเครียด ควรปรึกษาพ่อกับแม่ เพื่อน ญาติ พี่น้อง เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

3 ไม่แก้ปัญหาความเครียดด้วยวิธีการที่ผิดๆ เช่น การดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติด

4 ไม่คาดหวังสิ่งที่เกินความเป็นจริงไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า ตีตนไปก่อนไข้

5 หางานอดิเรกที่ชอบทำ เช่น เลี้ยงสัตว์ สะสมแสตมป์ เป็นต้น

6 ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

Leave a Reply