การศึกษา

การระบายสีน้ำและคุณสมบัติของสีน้ำ

ปัจจุบันสีน้ำได้ถูกพัฒนาให้มีความคงทนถาวรมากยิ่งขึ้น และมีความสดใส ไม่ซีดจางง่ายเมื่อโดนแสง เหมือนกับเมื่อก่อน สีน้ำจะมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสีน้ำ แต่การระบายสีน้ำนั้น ไม่ควรระบายซ้ำที่เดิมหลายๆสี เพราะจะทำให้ความโปร่งใสของสีนั้นหายไป ทำให้ภาพดูหม่นหมอง ดูไม่สะอาด บางทีถ้าระบายหนามากอาจทำให้สีหลุดออกมาได้ ทำให้ภาพด่างไม่น่าดู

ส่วนประกอบที่สำคัญของสีน้ำ ก็คือ เนื้อสีที่บดละเอียด ผสมกับกาวอาระบิกที่ได้มาจากยางของต้นอะคาเซีย ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ง่าย และยังมีคุณสมบัติพิเศษในการเกาะติดกับกระดาษอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยให้สีมีลักษณะโปร่งใส ดังนั้นจึงทำให้สีน้ำมีความคงทน ติดแน่น

สีน้ำจะมีลักษณะเปียกชุ่ม เนื่องจากในการระบายสีน้ำ จะต้องใช้น้ำช่วยในการกระจายตัวของสีได้ดีขึ้น และเมื่อสีแห้งแล้วก็ยังจะคงแสดงความเปียกชุ่มให้เห็นอยู่ และยังทำให้เกิดคราบของสีด้วย ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสีน้ำ การระบายสีน้ำอาจจะควบคุมยากกว่าเมื่อเทียบกับสีน้ำมัน เนื่องจากสีน้ำจะแห้งเร็วกว่าสีน้ำมันจึงทำให้ควบคุมสีค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่สนใจ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการระบายสีน้ำนี้

Leave a Reply