สุขภาพ

การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นโรคอ้วน

การวิ่งจ๊อกกิ้ง และ เดิน เป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้ที่มีน้ำหนักมาก หากกังวลว่าการวิ่งอาจทำให้เข่ามีปัญหาได้ อาจเลี่ยงไปว่ายน้ำแทน แต่ไม่ว่าจะเลือกกีฬาอะไร มีหลักการสำคัญอยู่นิดเดียว คือ คุณต้องเริ่มทีละน้อย และช้าๆ

ในครั้งแรกให้ทำมากเท่าที่ทำได้อย่างไม่ลำบาก และต้องจำไว้เสมอว่า ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกกำลังกายทุกครั้ง เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และช่วยลดอาการเจ็บหลังออกกำลังกาย สิ่งสำคัญอีกประการ คือ คุณต้องทำติดต่อกันทุกวัน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ แล้วค่อยๆเพิ่มความหนัก หรือระยะเวลาให้มากขึ้น พร้อมกับคิดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้

เช่น เมื่อเริ่มต้น คุณเดินได้ครั้งละ 10 นาทีต่อวัน และทำได้ 3 วันต่อสัปดาห์ ก็ควรตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ว่าต้องทำให้ได้สองสัปดาห์ จากนั้นเพิ่มเวลาเป็น 20 นาทีต่อวัน ทำให้ได้ 4 วันต่อสัปดาห์ เป้าหมายระยะยาวควรอยู่ที่การเดินวันละ 40 นาทีต่อวัน ทำให้ได้ 5 วันต่อสัปดาห์ นาน 6 เดือน

การเปลี่ยนแปลงทีละนิดจะช่วยให้ร่างกายค่อยๆปรับตัว อาการหรือความเจ็บปวด อึดอัดจากการออกกำลังกายก็จะลดลงไปพร้อมๆกับไขมันและน้ำหนักตัว

Leave a Reply