สุขภาพ

การเข้าสู่วัยรุ่นการมีประจำเดือนหรือรอบเดือนตามปกติ

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ วัยนี้จะมีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งเกิดจากฮอร์โมน และการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์และจิตใจ เด็กวัยนี้จึงควรที่จะได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองทั้งหมด ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กสามารถที่จะรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมั่นใจ

ประจำเดือน หรือรอบเดือน

เกิดจากขบวนการที่ครบวงจรของการเตรียมระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตไข่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูก เพื่อไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะมาฝังตัวและเจริญเติบโตเป็นทารก ถ้าขบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดการสลายของเยื่อบุโพลงมดลูก เกิดเป็นประจำเดือน ซึ่งเป็นการทำความสะอาดภายในมดลูกนั่นเอง การมีประจำเดือนจะเกิดหมุนเวียนติดต่อกันไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน

ประจำเดือนปกติ

ลักษณะของประจำเดือน

เลือดจะไม่แข็งตัวเป็นก้อน วันแรกจะมีสีแดงค่อนข้างสด ต่อไปจะมีสีคล้ำ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและค่อยๆจางหมดไป

ระยะเวลาที่มีเลือดออก 3-5 วัน ไม่ควรน้อยกว่า 1 วันและไม่ควรเกิน 7 วัน

มีระยะห่างของรอบประจำเดือน 28+7 วัน หรือโดยเฉลี่ย 28 วัน

ทางผ่านของเลือดประจำเดือน เริ่มจากปากมดลูก ผ่านทางช่องคลอด

การเริ่มต้นของประจำเดือน

โดยทั่วไปการมีประจำเดือนครั้งแรก (Menarche) จะมีอายุประมาณ 10-17 ปี แต่ไม่ควรเร็วกว่า 9 ปี และไม่ควรช้ากว่า 18 ปี

การสิ้นสุดของประจำเดือน

ประจำเดือนของหญิงจะมีทุกๆรอบเดือนเป็นระยะเวลา 35 ปี หรือเท่ากับมีเลือดออกเป็นประจำทุกรอบเดือนประมาณ 400 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 45-60 ปี การตกไข่จะหยุด เรียกว่าวัยหมดประจำเดือน (Menopause)

Leave a Reply