การศึกษา

การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารโลกใบใหม่

การเดินทางสู่ดวงดาวในสุริยจักรวาลโดยเฉพาะดาวอังคาร ที่หลังจากได้มีการส่งยานสำรวจไปถ่ายภาพและลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์องค์การนาซาแห่งสหรัฐอเมริกา มีความเชื่อว่าบนดาวอังคารน่าจะมีน้ำ และเมื่อมีน้ำก็ย่อมมีก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน อันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเดินทางไปถึงดาวอังคาร อันเปรียบเสมือนการล่าอาณานิคม ในยุคที่สเปน โปรตุเกส และอังกฤษเดินทางรอบโลก เพื่อค้นหาโลกใหม่ไม่มีผิด

การเดินทางไปยังดาวอังคารต้องเสียเวลามาก เป็นการเดินทางแห่งอนาคตที่ผิดแผกแตกต่างไปจากการเดินทางไปดวงจันทร์หรือสถานีอวกาศนอกโลก เป็นการเดินทางรอนแรมอันยาวไกลที่มนุษย์จะต้องเริ่มการฝึก เพื่อให้คุ้นกับการเดินทางไปในอวกาศอันไกลโพ้น

องค์การอวกาศแห่งรัสเซียได้สร้างห้องโดยสารจำลองในยานที่ใช้สำหรับเดินทางไปดาวอังคาร โดยได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครจำนวน 6 คน ในจำนวนนั้นมีนักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง โดยจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องโดยสารติดต่อกันเป็นเวลา 520 วันอันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ดาวอังคาร

เพื่อทดสอบการดำรงชีวิตของมนุษย์อวกาศที่จะต้อง กิน ถ่าย หลับนอน อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนานที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาในวงการอวกาศ เพื่อทดสอบสภาพร่างกายของนักบินอวกาศว่าจะสามารถทนต่อความกดดันทั้งร่างกาย และจิตใจได้ขนาดไหน

มันคือการเริ่มต้นโลกอนาคตแห่งการออกสำรวจดาวอังคารที่หมายมั่นว่าจะเป็นอาณานิคมใหม่ ในขณะที่โลกของเรากำลังถึงจุดเสื่อมโทรมจนใกล้ที่แตก แต่การเดินทางไปดาวอังคารแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ต้องเตรียมกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้

Leave a Reply