สุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์อาการที่แสดงเมื่อท้อง

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

1.       ประจำเดือนขาดหายไป อาการนี้อาจเกิดปัญหาความเครียดทางอารมณ์ หรือการเจ็บป่วยทางร่างกายก็ได้ สำหรับผู้ที่เคยมีประจำเดือนมาตรงเวลาสม่ำเสมอถ้าประจำเดือนมาเลยกำหนดมากกว่าสองสัปดาห์แสดงว่าอาจมีการตั้งครรภ์

2.       มีอาการคลื่นไส้ในตอนเช้า หรือตอนเย็น หลังจากประจำเดือนมาไม่ตรงกำหนด ประมาณสองสัปดาห์ ส่วนมากจะเป็นอยู่ในระยะเวลา 3 เดือนแรก

3.       มีการเปลี่ยนแปลงของเต้านม เต้านมคัด หัวนมขยายใหญ่ขึ้นและมีสีคล้ำ

4.       ปัสสาวะบ่อยขึ้น เนื่องจากมดลูกโตขึ้นไปเบียดและกดทับกระเพาะปัสสาวะ

5.       มีเมือกทางช่องคลอดมากขึ้น

6.       เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จะมีรกเกิดที่ตำแหน่งที่ตัวอ่อนไปฝังตัว รกนี้จะใช้แทนปอด ตับ ไต ระบบฮอร์โมน และระบบนำส่งอาหารของทารก

7.       ในสตรีที่ตั้งครรภ์ทารกจะดิ้น มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ และจะอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งอายุครรภ์ 36-40 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ เป็นระยะที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด อารมณ์อ่อนไหว ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ มีความวิตกกังวลต่อผลของการตั้งครรภ์ต่อตัวเองและทารกในครรภ์ หลัง 3 เดือนแรกหรือไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ สตรีจะปรับตัวกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆได้ มีอาการแพ้ท้องน้อยลง และเริ่มมีความผูกพันกับทารกในครรภ์มากขึ้น และสนใจในการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพตัวเองรวมทั้งการพัฒนาของทารกในครรภ์ ความวิตกกังวลต่างๆจะลดน้อยลง แต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระยะใกล้คลอด เนื่องจากความกังวลในเรื่องการคลอด

Leave a Reply