บ้านและสวน

ความรู้เรื่องการเพาะปลูกถั่วเขียว

ถั่วเขียว ถือเป็นพืชล้มลุกที่ปลูกง่าย โตไว ไม่ต้องการน้ำมากและเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะสามารถแปรรูปได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นแป้งวุ้นเส้น หรือไปเพาะเป็นถั่วงอก รวมไปถึงการนำไปประกอบอาหารอื่นๆ ด้วย แต่การจะปลูกถั่วเขียวนั้น ถ้าจะให้ได้ผลดีก็ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วย และพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดก็คือ พันธุ์ที่มีผิวมัน ส่วนพันธุ์ผิวด้านนั้นก็มีคนเพาะปลูกอยู่เช่นกัน แต่ตลาดจะมีความต้องการน้อยกว่าปลูกถั่วเขียว

การจะได้กำไร จากการปลูกถั่วเขียว จะต้องปลูกครั้งละมากๆ นั่นก็หลายถึงจะต้องมีที่ดินมากด้วย และต้องระวังเรื่องโรคระบดที่จะเกิดกับถั่วเขียว ที่มักพบบ่อยส่วนมากจะมาจากแมลง และหนอนด้วงที่คอยทำลายคุณภาพของเมล็ดถั่วเขียว ทำให้ขายได้ในราคาต่ำ หรือถั่วเขียวที่ฝักแก่ไม่พร้อมกันเมื่อเก็บเกี่ยวก็จะได้เมล็ดถั่วเขียวที่มีคุณภาพต่ำอีกด้วยค่ะ

ดังนั้นจึงต้องเลือกพันธุ์ของเมล็ดถั่วเขียวให้ดี และดูคุณสมบัติเด่นของแต่ละสายพันธุ์ ให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องการปลูกด้วยค่ะ รับรองว่าหากเลือกพันธุ์ดี มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ระวังเรื่องหนอน แมลง และโรคระบาดได้ ก็จะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และขายได้กำไรอย่างแน่นอนค่ะ