สุขภาพ

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การแปรงฟันอย่างถูกวิธีทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เป็นการรักษาอนามัยในช่องปากและช่วยป้องกันโรคในช่องปากที่ดีด้วย ซึ่งมีหลักในการจำง่ายๆ 4 ข้อ คือ สะอาด ทั่วถึง สม่ำเสมอ และไม่อันตราย

1. สะอาด คือ การแปรงฟันให้สะอาด เพื่อลดคราบจุลินทรีย์ให้เหลือน้อยที่สุด

2. ทั่วถึง คือ แปรงฟันให้ครบทุกซี่ และทุกด้านของฟัน โดนเน้นบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน

3. สม่ำเสมอ คือ แปรงฟันทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แต่ถ้าจะให้ดีควรแปรงทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

4. ไม่อันตราย คือ เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปลงอ่อนนุ่มปลายมน เพื่อป้องกันการทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน

ในการแปรงฟันนั้นควรแปรงนานอย่างน้อย 2 นาที ในการแปรงแต่ละตำแหน่งควรขยับแปรงประมาณ 8-10 ครั้ง ซึ่งการแปรงแบบขยับปัดนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1. วางแปรงสีฟันให้หน้าตัดของขนแปรงชี้ไปทางด้านเหงือกและคอฟัน เอียงทำมุม 45 องศากับตัวฟัน กดขนแปรงลงเบาๆตรงบริเวณของเหงือกและคอฟัน

2. ขยับขนแปรงสั้นๆในแนว หน้า-หลัง 4-5 ครั้ง แล้วปัดขนแปรงลงล่างเพื่อแปรงฟันบน จากนั้นปัดขนแปรงขึ้นบนเพื่อแปรงฟันล่าง

3. ขยับขนแปรงเลื่อนไปบริเวณที่ติดต่อกันและวางแปรงในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ฟันและเหงือกได้ถูกแปรงทุกซอกทุกมุมอย่างทั่วถึง

4. แปรงฟันด้านบดเคี้ยว ให้วางขนแปรงลงบนหน้าตัดของฟัน แล้วถูไปมาในแนวนอน ทำเช่นนี้ไปจนครบทุกซี่ ทุกด้าน ทั้งฟันบน ฟันล่าง รวมถึงฟันด้านที่ติดกับแก้ม ด้านที่ติดกับเพดาน และด้านที่ติดกับลิ้นด้วย

5. แปรงลิ้น เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้ว ให้แปรงลิ้นด้วยทุกครั้ง โดยวางขนแปรงสีฟันบนลิ้นแล้วกวาดเบาๆประมาณ 4-5 ครั้ง ให้ทั่วถึง

หลังแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็ส่องกระจกตรวจดูความสะอาดว่ามีเศษอาหาร คราบจุลินทรีย์ติดอยู่หรือไม่ มีคราบหินปูนหรือว่ามีฟันผุหรือ ฟันที่อุดแล้วมีรอยแตกร้าวหรือไม่ เมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้รีบรักษาเสียแต่เนิ่นๆ

Leave a Reply