อาหารและเครื่องดื่ม

กำเนิดวาซาบิ

วาซาบิ เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำปลี ตามตำนานของชาวญี่ปุ่นเล่าว่า พืชนี้ถูกค้นพบมานานนับร้อยปี ณ หมู่บ้านใกล้กับภูเขาแห่งหนึ่ง วาซาบิเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อชาวนาผู้หนึ่งได้ลิ้มลองรสชิของพืชนี้กับเนื้อปลาแล้วติดใจ จึงคิดปลูกวาซาบิจนสำเร็จ ก่อนนำเสนอวาซาบิให้แก่แม่ทัพนาม โทกุกาวะ อิเอะยาสุ (Tokugawa leyasu) ผู้กลายเป็นโชกุนในเวลาต่อมา และประกาศให้วาซาบิเป็นพืชที่ปลูกได้เฉพาะในเมือง ชิซึโอกะ เท่านั้น กระทั่งทศวรรษที่ 10 วาซาบิจึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไป

อย่างไรก็ตาม การปลูกวาซาบินั้นไม่ง่าย เพราะพืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะในดินที่มีน้ำบริสุทธิ์ไหลผ่านเท่านั้น อีกทั้งยังเจริญเติบโตช้ามาก ทำให้การเพาะปลูกวาซาบิถูกจำกัดเพียงไม่กี่พื้นที่ในญี่ปุ่นและไต้หวัน ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการเพาะปลูกวาซาบิแล้วเช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว จึงทำให้หัววาซาบิสดนั้นแพงลิบลิ่วถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท

Leave a Reply