ความปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ

การปฏิบัติการกู้ชีพประกอบด้วย 3 ขึ้นตอนที่สำคัญ คือ A (Airway) , B (Breathing) ,  C (Circulation) ดังนี้

1. A (Airway) คือ การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง

ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว อาจมีเสมหะ เลือดหรือวัตถุต่างๆ รวมทั้งเศษอาหาร ฟันปลอมที่ถอดได้ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องเอาออกให้หมดด้วยการใช้นิ้วมือพันผ้าเช็ดหน้าล้วงเอาสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ออกมาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ที่ไม่รู้สึกตัวกล้ามเนื้อจะคลายตัว ทำให้ลิ้นสามารถตกไปปิดกั้นทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการอุดตันทางเดินหายใจดังนั้นผู้ปฐมพยาบาลจะต้องทำการเปิดท่อทางเดินหายใจให้โล่ง

2. B (Breathing) คือ การช่วยหายใจ

เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยให้อากาศที่มีออกซิเจนผ่านเข้าทางจมูกหรือปากไปสู่ปอดได้อย่าเพียงพอ เำพื่อให้ได้เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอแล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจ และหัวใจจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและร่างกายตามปกติการช่วยหายใจจะต้องทำอย่างรวดเร็วภายในเวลา 4 นาที เพราะการหยุดหายใจเกิน 4 นาทีจะทำให้สมองขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

เมื่อทางเดินหายใจโล่งแล้ว ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องประเมินว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่โดยดูจากการขยับขึ้นลงของทรวงอก หรือฟังเสียงลมหายใจออก หรือใช้หลังมือหรือแก้มสัมผัสกับลมหายใจออกจากปากและจมูกของผู้ป่วย ถ้าไม่มีการหายใจ หรือไม่แน่ใจว่าจะหายใจได้เอง ให้ช่วยหายใจทันที โดยใช้หลักการช่วยหายใจ หรือที่เรียกว่าการผายปอด

3. C (Circulation) คือ การช่วยการไหลเวียนเลือด

เป็นการช่วยให้มีการไหลเวียนเลือดหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นโดยการกดหน้าอกภายนอก (External cardiac compression) หรือที่เรียกว่าการนวดหัวใจ ทั้งนี้ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นทำได้โดยคลำชีพจรที่เส้นเลือดแดงใหญ่ข้างคอ (Carotid artery) หรือที่ขาหนีบ (Femoral artery) ถ้าคลำชีพจรไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น การกดหน้าอกภายนอกจะทำให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาสูบฉีดเลือดได้อีก โดยจะต้องทำอย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน 4 นาที เพื่อไม่ให้สมองถูกทำลาย และถ้าเนื้อเยื่อสมองถูกทำลายไปแล้วนานถึง 8-10 นาทีจะไม่สามารถแก้ไขให้ฟื้นเป็นปกติได้

Leave a Reply