อื่นๆ

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณประกอบอาหาร

  1. การทำความสะอาดแบบแห้ง หรือขั้นตอนแรก คือ การปัดกวาด ดูดฝุ่น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนสิ่งสกปรกจำนวนหนึ่งโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือสารเคมีในการทำความสะอาด ยังอาจนำวัตถุดิบไปใช้ได้ดี เช่น อาหารสัตว์ และช่วยลดน้ำเสียอีกด้วย
  2. การล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกบางส่วนที่กำจัดด้วนน้ำได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำความสะอาด
  3. การล้างด้วยสารเคมี จะต้องเลือกสารที่เหมาะสมในการล้าง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยของคนด้วย
  4. การขัดถู หรือการใช้แรงดันของน้ำ จะต้องใช้อุปกรณ์ขัดถูที่ไม่ทำลายพื้นผิวของอุปกรณ์ เช่น ใช้แปลงพลาสติก หรือไนลอน ไม่ควรใช้แปลงทองเหลือง ฝอยเหล็ก แรงดันน้ำจะต้องไม่น้อยหรือมากเกินไป ถ้าน้อยก็จะล้างไม่สมบูรณ์ แต่ถ้ามากจะทำให้อุปกรณ์หรือพื้นผิวชำรุด
  5. การล้างน้ำเพื่อล้างสารเคมีทำความสะอาดออก
  6. การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่

เวลาทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการล้างหลังจากเลิกใช้งานทันที หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องล้าง เช่น โอเวอร์คุก (OVERCOOK) ถ้าปล่อยทิ้งไว้สิ่งสกปรกจะแห้งเหนียวติด ทำให้ล้างยาก จุลินทรีย์ก็เพิ่มจำนวนทำให้เกิดการเน่าเหม็น และเกิดภาวะเป็นกรดทำให้อุปกรณ์ชำรุดง่าย

สารเคมีทำความสะอาด ควรเลือกสารเคมีทำความสะอาดให้เหมาะแก่การใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาด โดนหลักการ สารเคมีทำความสะอาดที่ดีจะต้องเข้าไปจับกับสิ่งสกปรกออกจากผิวที่ต้องการทำความสะอาด เข้าไปแทนที่สิ่งสกปรกที่จับอยู่กับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ละลายสิ่งสกปรกออกจากพื้นและต้องป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่หลุดออกจากพื้นผิวทำความสะอาดกลับไปติดพื้นผิวที่ล้างทำความสะอาดแล้วได้อีก

Leave a Reply