การศึกษา

ขั้นตอนการเกิดขึ้นของดิน

ดินเกิดจากการแตกหักสลายตัวของหิน และแร่บริเวณพื้นผิวโลก โดยกระบวนการผุพังและการกัดกร่อน ทำให้เกิดส่วนประกอบขนาดต่างๆ ได้แก่ เศษหิน กรวด ทราย และดิน ตัวการที่ทำให้หินและแร่แตกหักสลายตัว ได้แก่ ลม น้ำ แรงโน้มถ่วงของโลก ความร้อน รวมทั้งพืชและมนุษย์เอง

พืชที่ขึ้นบนหินทำให้หินแตกเป็นชิ้นเล็กๆ สัตว์ขนาดเล็กๆสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ เมื่อพืชและสัตว์ตายลง ก็จะเน่าเปื่อยผุพังรวมกับส่วนประกอบที่เกิดจากการผุพังของหินกลายเป็นดิน

ในที่ที่อากาศร้อนและชื้น เช่น ประเทศไทย ซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็น และแห้ง ซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมอยู่ในดิน เรียกว่า ฮิวมัส

ฮิวมัสมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และมักมีสีดำหรือสีน้ำตาล ทำให้ดินที่มีฮิวมัสอยู่มากจึงมีสีเข้ม

การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หิน และซากพืช ซากสัตว์ กลายเป็นดินเกิดขึ้นอย่างช้าๆ การเกิดดินที่มีความหนา 1 เซนติเมตร อาจใช้เวลาเป็น 100 ปี ถึง 1000 ปี

Leave a Reply