ความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไปและการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของกรดซัลฟุริก

กรดซัลฟุริก (H2SO4) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความเป็นกรดสูง (กรดแก่) น้ำหนักโมเลกุล 98 จุดเดือด 276 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 1.84 ไม่ติดไฟ ละลายน้ำได้ กรดเข้มข้นมีลักษณะหนืดข้นเล็กน้อย เมื่อทำให้ร้อนมากจะสลายตัว ให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรดเข้มข้นมีคุณสมบัติดูดน้ำได้ ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนและออกซิเจนในโมเลกุลของไม้และกระดาษ น้ำตาลทราย เหลือแต่คาร์บอนเป็นสีน้ำตาลถึงดำ แหล่งกำเนิดได้จากปฏิกิริยาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับออกซิเจนและน้ำ กรดเข้มข้นที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความเข้มข้นร้อยละ 95 ขึ้นไป

กรดซัลฟุริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ ตัวแลกเปลี่ยนอิออน และสามารถใช้เป็นสารดูดความชื้นได้ เป็นกรดที่ใช้มากในอุตสาหกรรมเกือบทุกแขนง เช่น ผลิตปุ๋ย ใยสังเคราะห์ สีย้อมผ้า ผงซักฟอก กระดาษ เคมี แบตเตอรี่ ชุบโลหะ และในห้องปฏิบัติการ

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายได้มากโดยมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ถ้าสัมผัสผิวหนังทำให้เป็นแผลไหม้ ปวดแสบปวดร้อน การสัมผัสถูกตาทำให้ตาแดง ปวดตา และสายตาพร่ามัว หากหายใจเอาละอองหรือไอระเหยเข้าไปจะระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อปาก จมูก คอ และปอด คันและระคายในจมูก คอหอย มีอาการไอ จามและหายใจลำบาก

พิษเรื้อรัง จากการได้รับละอองไอนานๆ ทำให้ฟันกร่อน และเปลี่ยนสี เคืองนัยน์ตาเรื้อรัง และมีการอักเสบเรื้อรังของจมูก และทางเดินหายใจและปอด

กรดซัลฟุริกกัดกร่อนโลหะส่วนใหญ่ เกิดก๊าซไฮโดรเจน และถ้ามีการเผาไหม้ได้รับความร้อนจะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่อยู่บริเวณนั้น การทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดความร้อนสูงทำให้ระเบิดหรือเกิดอัคคีภัยได้ เช่นเดียวกับการได้รับแสงแดดหรือความร้อน

Leave a Reply