ความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไปและความสามารถในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของกรดออกซาลิก

กรดออกซาลิก (C2H2O4H2O) เป็นของแข็ง ผลึกใส ไม่มีสี หรือผงสีขาว ไม่มีกลิ่น น้ำหนักโมเลกุล 126.07 จุดหลอมเหลว 101.5 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 1.65 ละลายน้ำได้ดี เป็นสารไวไฟ ติดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 101 องศาเซลเซียส

แหล่งกำเนิดได้จากปฏิกิริยาของคาร์บอนมอนอกไซด์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้ความดันสูง และใช้กรดซัลฟิวริกทำปฏิกิริยาเป็นกรดออกซาลิก ในธรรมชาติพบใต้ต้นส้มกบ ซึ่งเป็นวัชพืช ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ลักษณะใบคล้ายผักแว่น

กรดออกซาลิก ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาดโลหะ และฟอกสี เป็นสารอะโนไดซิ่ง (Anodizing) ใช้หล่อโลหะผสมทองแดง

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กรดออกซาลิก เป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผิวสัมผัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมได้แคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นผลึกไม่ละลายน้ำ ทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียม เกิดอาการชัก สลบ และตายได้ พิษจากการกิน ทำให้ระคายเคือง เป็นแผลในปาก คอ และกระเพาะอาหาร อาจมีอาการกล้ามเนื้อสั่น ชัก หัวใจเต้นอ่อน สลบและอาจตาย เพราะไตวาย เนื่องจากมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต

พิษเรื้อรังเกิดจากสัมผัสและสูดดมนานๆ ทำให้ผิวเปลี่ยนสี เป็นแผลบริเวณที่สัมผัส และอาจมีอาการไตวายได้

กรดออกซาลิกทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดเซอร์อย่างรุนแรง เป็นสารที่ไวไฟสูงทำให้เกิดระเบิดได้ ต้องหลีกเลี่ยง เบส ไฮโปรคลอไรต์ ความร้อน แหล่งจุดติดไฟ นอกจากนี้อาจเกิดการสลายตัวเมื่อถูกความร้อนให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ จึงต้องเก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ

Leave a Reply