ความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไปและความสามารถในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย ไม่ติดไฟ น้ำหนักโมเลกุล 56.10 จุดหลอมเหลว 360 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 2.04 สามารถทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โปรแตสเซียมคาร์บอเนต

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าในน้ำเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์คล้ายกับวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์

เป็นสาระสำคัญสำหรับผลิตสบู่ชนิดอ่อน และสบู่เหลว กระดาษและใยสังเคราะห์ ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่เป็นอัลคาไลน์เซลล์ (Alkaline cell) และใช้ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนตชนิดความบริสุทธิ์สูง สำหรับอุตสาหกรรมแก้ว

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นด่างแก่และมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ แต่น้อยกว่าฤทธิ์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์

การสัมผัสถูกผิวหนังทำให้ระคายเคืองโดยดูดซึมผ่านผิวหนังได้ การกลืนกินทำให้ไอ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน คอหอยและหลอดอาหารอักเสบ และการสัมผัสถูกตาทำให้ระคายเคือง

สามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะหลายชนิด เช่น ดีบุก ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟได้ การสลายตัวของสารจากความร้อนเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนี้ยังทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์บางชนิดด้วย

Leave a Reply