สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปและอันตรายที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นซัลเฟอร์ (กำมะถัน) ที่ฉุนและระคายเคืองมาก ไม่ระเบิดและไม่ติดไฟ ละลายน้ำได้ดีมาก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำได้กรดซัลฟิวริกซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายสิ่งก่อสร้างได้

เป็นก๊าซที่เกิดจากผลพลอยได้ในกระบวนการหลอมสินแร่ที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ หรือเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเจือปนอยู่ แหล่งกำเนิดก๊าซตามธรรมชาติที่สำคัญ คือ การระเบิดของภูเขาไฟและกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่ใช้ความร้อน นอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในธรรมชาติด้วย

อันตรายต่อสุขภาพ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจและการสัมผัสโดยตรงบริเวณผิวหนังและเยื่อเมือก เนื่องจากก๊าซนี้ถูกกับน้ำแล้วบางส่วนเกิดกรดซัลฟิวรัส (Sulfurous Acid) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบนและเยื่อเมือก อาการเรื้อรังที่สำคัญ คือ เยื่อจมูกและทางเดินหายใจอักเสบ คอแห้ง และไอ

ก๊าซที่เข้าสู่กระแสเลือดจะกระจายไปสู่ ตับ ม้าม และไต ทำให้ระคายเคืองต่อเซลล์ที่สัมผัส ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารในอากาศและระยะเวลาที่สัมผัส พิษเฉียบพลันทำให้ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง น้ำตาไหล  ระคายเคืองต่อผิวหนัง จมูก คอ และทางเดินหายใจ มีน้ำมูกไหล ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หลอดลมตีบแคบลง หลอดลมอักเสบ ปอดบวมน้ำ และถึงตายได้

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อถูกกับความชื้น และละอองน้ำจะเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟิวริกที่เป็นละอองไอน้ำในบรรยากาศ ทำให้สามารถกัดกร่อนสิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือนรวมทั้งทำให้เกิดฝนกรด

Leave a Reply