สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปและอันตรายที่เกิดจากก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) หรือน็อกซ์ คือ ชื่อเรียกของสารกลุ่มไนโตรเจนที่มีออกไซด์ประกอบอยู่ มีสารที่สำคัญประกอบด้วยไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัญหาด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ไนตริกออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ น้ำหนักโมเลกุล 30.1 ความหน้าแน่น 1.04 และจุดเดือด -151.8 องศาเซลเซียส ละลายน้ำได้เล็กน้อย จะถูกออกซิไดซ์ในอากาศเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซมีสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว น้ำหนักโมเลกุล 46.01 ความหนาแน่น 1.58 และจุดเดือด 21.2 องศาเซลเซียส ละลายน้ำได้เล็กน้อย เมือทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดไนตรัส และกรดไนตริกซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

ก๊าซทั้งสองชนิด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจนโดนแบคทีเรียหรือภูเขาไฟระเบิด

อันตรายต่อสุขภาพ

ก๊าซในกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจโดยตรง หรือในรูปไอระเหยของละอองของกรดไนตริกหรือไนตรัส หลังจากที่ก๊าซรวมตัวกับละอองน้ำหรือความชื้นแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ตา จมูก เยื่อเมือก และผิวหนังที่สัมผัส

การสัมผัสที่ความเข้มข้นต่ำ เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดสีเหลืองที่ผิวหนังและฟัน ถ้าได้รับความเข้มข้นสูงจะทำให้ระคายเคืองที่ปอดอย่างรุนแรงและเกิดเมทฮีโมโกลบินในเลือด ซึ่งคาดว่าเกิดจากก๊าซทั้งสองชนิด

การเกิดพิษเฉียบพลัน ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ผิวหนังเป็นสีเขียวคล้ำจากการขาดออกซิเจน ไอ หายใจขัด หายใจลำบาก เป็นไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และอาจถึงตายได้ ในกรณีทีความเข้มข้นต่ำอาจระคายเคืองหลอดลม มีอาการปอดบวมน้ำและเกิดรอยโรคเรื้อรังได้ การสัมผัสกับของเหลวจะทำให้เกิดการกัดกร่อนรุนแรงต่อตา ผิวหนัง

Leave a Reply