สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปและอันตรายที่เกิดจากก๊าซคลอรีน

ก๊าซคลอรีน (Cl2) เป็นก๊าซสีเหลืองเขียว มีกลิ่นเฉพาะตัว ระคายเคืองจมูก และทำให้หายใจไม่ออก น้ำหนักโมเลกุล 70.9 ความหนาแน่น 2.49 จุดเดือด -35 องศาเซลเซียส ไม่ติดไฟ มีความเสถียรภายใต้ความดันและอุณหภูมิปกติ ละลายได้ในน้ำเล็กน้อย แต่ที่อุณหภูมิต่ำจะละลายได้ดีขึ้น สารละลายในน้ำเมื่อถูกแสงจะสลายตัวช้าๆ เกิดออกซิเจนและกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง

ก๊าซคลอรีน (Cl2) ใช้ในการผลิตสารเคมีที่มีหมู่คลอไรด์ (Cl) เป็นองค์ประกอบ เป็นสารฟอกขาวในการผลิต กระดาษ ผ้า กระสอบ ใช้ผลิตสารกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันการเย็นตัวและนอตของเครื่องยนต์ พลาสติก ยางสังเคราะห์ กาว ยา สารเคมี และผงขัดพื้น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำสำหรับผลิตอาหาร และน้ำทิ้ง ตลอดจนใช้ผลิตกรดไฮโดรคลอริก

อันตรายต่อสุขภาพ

ส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจ ทำให้ระคายเคืองจมูก ลำคอ และทางเดินหายใจส่วนต้น มีอาการคัน ไอ หายใจติดขัด อาจเกิดแผลไม้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ผิวหนังเป็นสีน้ำเงิน ในความเข้มข้นสูงถึง 30 พีพีเอ็ม ทำให้ไอ เจ็บหน้าอก อาเจียน มีอาการหลอดลมอักเสบ ปอดบวมน้ำ และถึงตายได้

การสัมผัสถูกผิวหนังที่ความเข้มข้นสูง จะระคายเคืองอย่างรุนแรง เกิดแผลไหม้ เจ็บแสบ ผิวหนังแดง เนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับความเย็นและเกิดแผลพุพอง ส่วนการสัมผัสถูกตา จะทำให้น้ำตาไหล เจ็บแสบและทำลายตาถาวรได้

Leave a Reply