สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปและอันตรายที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 28.01 ที่ความดันสูงจะเป็นของเหลว จุดเดือดที่อุณหภูมิ 109 องศาเซลเซียส และเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ -205 องศาเซลเซียส ละลายน้ำได้เล็กน้อย แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายส่วนใหญ่  ระเหยง่าย เป็นก๊าซไวไฟ และติดไฟได้เองที่อุณหภูมิ 607 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการระเบิดได้ ที่อุณหภูมิ 400-700 องศาเซลเซียสจะสลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนก๊าซทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดเซอร์อย่างแรง เช่น คลอรีนไดออกไซด์ กำมะถัน ลิเทียม ผลอะลูมิเนียม ออกไซด์ของโลหะ สารจำพวกอัลคาไลน์ ยางนีโอพรีนและยางธรรมชาติ ก๊าซมีสมบัติกัดกร่อนนิกเกิ้ลและเหล็กได้ปานกลาง

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่พบในบรรยากาศโลก มีความเข้มข้นเฉลี่ยน้อยกว่า 0.1 พีพีเอ็ม โดยทั่วไปเกิดจากการเผาไหม้สารอินทรีย์จำพวกคาร์บอน เชื้อเพลิง หรือสารไฮโดรคาร์บอนในบริเวณที่มีอากาศจำกัด แหล่งกำเนิดสำคัญคือเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติไม่สมบูรณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

กรณีสัมผัสสารเคมีที่เป็นของเหลวจะเกิดอาการน้ำแข็งกัด (Frosbite) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางลมหายใจ โดยดูดซึมได้ดีที่ปอด และมีความสามารถเข้ากับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน 250 เท่า ซึ่งจะขัดขวางการลำเลียงและขนส่งก๊าซออกซิเจนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์สมองขาดออกซิเจน และมีภาวะเลือดเป็นกรด เกิดพิษเฉียบพลัน โดยความเป็นพิษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซในอากาศที่หายใจเข้าไป การถ่ายเทอากาศ และระยะเวลาที่ได้รับ อาการพิษคือ เกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง และเยื่อบุ ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ และอาจถึงตายได้

ในระดับความเข้มข้นต่ำ จะมีผลต่อความจำ ความคิด การมองเห็นและการประสานงานของกล้ามเนื้อ ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจได้

Leave a Reply