สุขภาพ

ความรู้พื้นฐานในการลดน้ำหนักให้ได้ผล

ปัจจุบันมีโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการลดน้ำหนักมากมาย หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การทานยาเร่งการเผาผลาญ ทาครีมลดไขมัน หรือดูดไขมันส่วนเกินออกไป ซึ่งก็มีทั้งได้ผลดีและไม่ได้ผล แต่ที่คนส่วนใหญ่นิยม คือ การอดอาหาร ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น การลดน้ำหนักให้ปลอดภัย คือ การควบคุมปริมาณอาหารที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พื้นฐานสำคัญของการควบคุมน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่รับเข้ามา และใช้ออกไป อย่างที่รู้จักกันดีในหน่วยแคลอรี หลักการง่ายๆ ถ้าอยากให้น้ำหนักลดลงก็ต้องใช้พลังงานออกไปให้มากกว่าพลังงานที่รับเข้ามา ในทางตรงกันข้าม ถ้าพลังงานที่รับเข้ามามากกว่าพลังงานที่ใช้ไปก็จะเกิดการสะสมของพลังงาน โดยจะเก็บไว้ในรูปของไขมันค่ะ

ดังนั้นหลักการลดน้ำหนักให้ได้ผลนั้น ควรประกอบไปด้วย 3 วิธีดังนี้

1 ลดปริมาณอาหาร หรือแคลอรีที่รับเข้าไปให้ต่ำกว่าปกติ แต่รักษาระดับการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายให้คงที่

2 รักษาระดับของอาหาร หรือแคลอรีที่รับเข้าไปให้คงที่ แต่เพิ่มการใช้พลังงานให้มากขึ้นกว่าปกติ

3 ลดปริมาณอาหาร หรือแคลอรีที่รับเข้าไป และเพิ่มการใช้พลังงานให้มากขึ้นในแต่ละวัน

Leave a Reply