สุขภาพ

ความหมายและชนิดของการตกเลือด

การตกเลือด (Bleeding or Hemorrhage) หมายถึง การมีเลือดไหลออกมานอกหลอดเลือดฝอย หลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดง เมื่อหลอดเลือดนั้นขาด แตก หรือถูกทำลายโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นผลให้จำนวนเลือดในกระแสเลือดที่ไหลเวียนในวงจรเลือดนั้นลดลง

คุณสมบัติของเลือดเมื่อเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด เลือดจะข้นและเป็นลิ่มเลือดได้ภายใน 4-5 นาที การแข็งตัวเป็นลิ่มเลือดมีความสำคัญมาก ในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีเลือดออกมาก หากเลือดไม่แข็งตัวเป็นลิ่มอุดปากแผลไว้ เลือดจะออกมามากทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากพบว่ามีลิ่มเลือดอุดปากแผลไว้ไม่ควรเขี่ย หรือชะล้างออก เพราะจะทำให้เลือดไหลออกมาอีก ควรส่งผู้ป่วยให้แพทย์รักษาต่อ

ชนิดของการตกเลือด จำแนกตามชนิดของหลอดเลือดที่มีเลือดออก

  1. การตกเลือดจากหลอดเลือดแดง (Arterial bleeding) เลือดจากไหลจากหัวใจ มีสีแดงสด เพราะเป็นเลือดที่ฟอกแล้ว ลักษณะการไหลจะไหลแรงและไหลพุ่งออกจากแผลตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ถือว่าเป็นการตกเลือดที่อันตรายที่สุดเพราะว่าจะเสียเลือดมาก ถ้าห้ามเลือดไม่ทันจะทำให้เสียชีวิตได้
  2. การตกเลือดจากหลอดเลือดดำ (Venous bleeding) เลือดจะมีสีแดงคล้ำ เป็นเลือดที่ใช้แล้วเพราะมีของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ ลักษณะการไหลจะไหลช้า และสม่ำเสมอ อันตรายจากการตกเลือดชนิดนี้ นอกจากจะทำให้เสียเลือดแล้วยังอาจเกิดภาวะ การอุดตันโดยฟองอากาศในกระแสเลือดได้  การฉีกขาดของหลอดเลือดดำจะมีมากกว่าหลอดเลือดแดงเนื่องจากอยู่ติดกับผิวหนังมากกว่า การตกเลือดจากหลอดเลือดดำถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีก็สามารถทำให้เลือดไหลออกจากร่างกายจนหมดตัวได้
  3. การตกเลือดจากหลอดเลือดฝอย (Capillary bleeding) ลักษณะเลือดจะไหลซิบๆเท่านั้นไม่เป็นอันตราย และสามารถหยุดไหลได้เอง

ชนิดของการตกเลือด จำแนกตามตำแหน่งที่เลือดออก

  1. การตกเลือดภายนอก (External hemorrhage) เป็นการตกเลือดที่มองเห็นเลือดไหลออกมาจากร่างกาย ซึ่งความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ไหลออกมา ร่างกายจะสูญเสียเลือดได้มากสุด 500 ซีซี และถ้าร่างกายเสียเลือดประมาณ 900 ซีซี จะทำให้ช็อคได้
  2. การตกเลือดภายใน (Internal hemorrhage) จะมองไม่เห็นเลือดเพราะเลือดจะตกค้างอยู่ภายในช่องหรือโพรงของร่างกาย การตกเลือดภายในทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ถ้าเสียเลือดมาก การตดเลือดภายในจำนวนเล็กน้อยจะพบได้เสมอในรายที่มีการฟกช้ำ ข้อบ่งชี้ในการสังเกตการณ์ตกเลือดภายใน คือ ชีพจรเบา และเร็ว ความดันเลือดต่ำ ผิวหนังซีด มือเท้าเย็น เป็นต้น

Leave a Reply