ความปลอดภัย

ความหมายและหน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

ในส่วนของเครื่องจักรเองจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยโดยมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Safeguarding) ซึ่งหมายถึงส่วนประกอบที่ติดตั้งมากับเครื่องจักร หรืออาจสร้างขึ้นภายหลัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรเหล่านั้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายดังกล่าว นอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรได้ประกอบติดมากับเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วแต่มักจะถูกถอดออกไปเนื่องจากความยุ่งยากในการซ่อมบำรุง และการควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังกีดขวางหรือเพิ่มขั้นตอนและเสียเวลาในการทำงาน ฯลฯ ดังนั้นฝาครอบเครื่องจักรต่างๆ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรอื่นๆ จึงไม่ได้ถูกประกอบเข้าไปใหม่หรือให้เหมือนเดิม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขึ้นเป็นประจำ

ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรจึงหมายถึงสิ่งใดใดก็ตามที่ส่งผลให้เครื่องจักร มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ปลอดปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานอย่างปกติโดยไม่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานและเป็นการเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรนั้น หรือมีผลต่อความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรนั้น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร มีหน้าที่สำคัญดังนี้

  1. ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่ได้โดยตรง เช่น ส่วนที่ส่งถ่ายพลังงาน (ได้แก่ เกียร์ ปุลเล่ สายพาน ข้อต่อ หรือเฟืองต่างๆ) หรือใบเลื่อย หรือมีดตัด เฉือน เป็นต้น
  2. การป้องกันอันตรายจากกระบวนการผลิต เช่น เศษวัสดุกระเด็น หรือของเหลวกระเซ็นถูกผู้ปฏิบัติงาน เช่น การหลอม การเจาะ กลึงหรือเจียร เป็นต้น
  3. ป้องกันอันตรายจากความบกพร่องของเครื่องจักร เช่น ระบบสายไฟฟ้าชำรุด ต่อไว้ไม่ถูกต้อง เครื่องจักรทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา การใช้เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค์เป็นต้น
  4. ป้องกันอันตรายจากความบกพร่อง ความพลั้งเผลอ อันเนื่องจากความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า หรือประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

Leave a Reply