เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix)

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) เป็นระบบปฏิบัติการที่อนุญาตให้มีผู้ใช้พร้อมๆกันได้หลายคน จึงต้องมีวิธีป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ส่วนตัวไว้ใช้งาน ซึ่งพื้นที่นี้ถูกเรียกว่า โฮมไดเรคทอรี (Home directory) หรือไดเรกทอรีบ้าน ผู้ใช้มีสิทธิทุกประการ ในการอ่าน เขียน บนไดเรกทอรีบ้านของตนอย่างอิสระ ส่วนในไดเรกทอรีบ้านของคนอื่นนั้น อยู่ที่ผู้ใช้คนอื่นจะยินยอมหรือไม่ ซึ่งผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพยากรส่วนรวม โดยผู้บริหารระบบจะเป็นผู้จัดการการใช้สิทธิ ของผู้ใช้แต่ละคน การที่ผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้จึงต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบของตนเอง ยูนิกส์มีวิธีการในการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า การล็อกอิน (log in) โดยจะมีสิ่งที่เรียกว่า login prompt ให้เมื่อจะเข้าสู่ระบบ

Leave a Reply