เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) เป็นอย่างไร

ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) เป็นระบบที่ใช้ข้อความ สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มักจะมี ฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งมาด้วยเสมอ เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการก็จะถูกเรียกจากฮาร์ดดิสก์มาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเพื่อเตรียมที่จะใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ ขั้นตอนที่ย้ายระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องนั้น เรียกว่า การบูตระบบ (booting) หรือบูตแสตป (bootstrap)

ซึ่งมีขั้นตอน คือ เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น โปรแกรมเล็กๆที่อยู่ในหน่วยความจำรอม (ROM) จะเรียกเอาส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็น ของระบบปฏิบัติการจากฮาร์ดดิสก์เข้ามาไว้ในหน่วยความจำหลัก ซึ่งจะได้ผลลัพธ์บนจอภาพ เป็น C > หรือ C:/> โดย C หมายถึง ดิสก์ไดรฟ์ที่ทำงานอยู่ และเครื่องหมาย > หมายถึง การเตรียมพร้อมที่จะทำงาน (prompt) จากนั้นผู้ใช้ก็จะสามารถพิมพ์คำสั่งของเอ็มเอสดอส ได้ทันที

Leave a Reply