การศึกษา

คุณสมบัติของไขมันและน้ำมัน

ไขมันที่มีสถานะเป็นของแข็ง เพราะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่าส่วนที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น ไขมันสัตว์, ไขวัว

น้ำมัน มีสถานะเป็นของเหลว เพราะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าส่วนที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว เช่น น้ำมันพืช น้ำมันมะกอก

สมบัติของไขมันและน้ำมัน

1 การนำไฟฟ้า ไม่นำไฟฟ้า

2 ความหนาแน่น มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

3 สี กลิ่น และรส ไขมันและน้ำมันบริสุทธิ์ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

4 จุดเดือดและจุดหลอมเหลว ไขมันมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำมัน และจะสูงตามจำนวนคาร์บอนอะตอมที่เพิ่มในโมเลกุล

5 การละลายน้ำ ไม่ละลายน้ำแต่จะละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์และตัวทำละลายที่เป็นโมเลกุลโคเวเลนส์ไม่มีขั้ว

6 การเกิดกลิ่น เก็บไว้นานๆจะเสียเกิดกลิ่นเหม็นหืน ด้วยกระบวนการไฮโดรลิซิสและออกซิเดชั่น รวมตัวกับน้ำ หรือก๊าซออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดกลิ่น

7 ไฮโดรจินเนชัน ไขมันและน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว สามารถทำปฏิกิริยารวมตัวกับก๊าซไฮโดรเจน โดยใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

8 แฮโลจิเนชั่น ไขมันและน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว เกิดปฏิกิริยากับธาตุแฮโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยใดช่วย

9 สะปอนนิฟิเคชั่น ไขมันและน้ำมันสามารถไฮโดรไลซ์ในสารละลายด่าง (KOH หรื NaOH) ที่อุณหภูมิสูงมากเกิดเกลือของกรดไขมันและกลีเซอรอล กระบวนการนี้เป็นกระบวนการในอุตสาหกรรมผลิตสบู่

Leave a Reply