อื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไปของพลาสติก

พลาสติกแปลว่า สามารถนำไปหลอมได้ ดังนั้น พลาสติก จึงหมายถึงสารที่สามารถทำให้เป็นรูปต่างๆ ได้ด้วยความร้อน พลาสติกเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ มวลโมเลกุลมาก

คุณสมบัติทั่วไปของพลาสติก

1 เสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีน้ำหนักน้อย เบา

2 ส่วนมากไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศ กรด เบส และสารเคมีอื่นๆ

3 เป็นชนวนความร้อนและไฟฟ้าได้ดี

4 พลาสติกส่วนมากมักจะอ่อนและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน ดังนั้นจึงสามารถนำพลาสติก มาทำเป็นรูปร่างต่างๆกันได้ตามความต้องการ

Leave a Reply