การศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของโปรตีน

1 การละลายน้ำ โปรตีนส่วนมากไม่ละลายน้ำ โปรตีนบางชนิดละลายน้ำได้เล็กน้อย

2 ขนาดโมเลกุลและมวลโมเลกุล โปรตีนมีมวลโมเลกุลสูงมากและขนาดใหญ่

3 สถานะโปรตีนบริสุทธิ์เป็นของแข็ง อสัณฐานบางชนิดอยู่ในรูปผลึกได้

4 การเผาไหม้ เมื่อเผาจะเกิดกลิ่นไหม้

5 ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก จะได้สารสีเหลือง

6 ไฮโดรลิซิส ถูกไฮโดรไลซ์ด้วยกรด หรือเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้กรดอะมิโนหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน

7 ทำปฏิกิริยากับกรดและเบสได้

8 โปรตีนทำปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในเบสได้สารสีม่วง สีน้ำเงิน หรือสีม่วงอมชมพู ของสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์ (II) ไอออน

9 โปรตีน หรือกรดอะมิโนต้มกับสารละลายนินไฮดริน จะเกิดปฏิกิริยา ได้สารสีชมพู ม่วง หรือสีน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน

10 การทำลายสภาพธรรมชาติของโปรตีน โดยความร้อน หรือเติมตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด

Leave a Reply