สุขภาพ

คุณสมบัติและอันตรายของปรอท (Mercury;Hg)

ที่อุณหภูมิปกติปรอทจะมีลักษณะเป็นของเหลวไหลได้รวดเร็ว มีสีขาวคล้ายเงิน และสามารถระเหยเป็นไอได้ในอุณหภูมิปกติ

ปรอทในธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสินแร่ซินนาบาร์ (Cinnabar) ซึ่งเป็นเมอร์คิวริกซัลไฟด์ นำมาผ่านกระบวนการลอยแร่ สกัดและเผากับออกซิเจนจนได้โลหะปรอท และทำให้บริสุทธิ์โดยการกรองด้วยหนังชาร์มัว หรือให้เม็ดโลหะไหลผ่านกรดไนตริกเจอจางในคอลัมน์แคบๆ

ปรอทนำมาใช้ในการผลิตเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต บารอมิเตอร์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฉาบหลังกระจกเงา การเคลือบโลหะ อัญมณี ฟอกหนัง ใช้ผสมทำอมัลกัมเพื่ออุดฟัน และเกลือของปรอทบางชนิดสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่ปฏิบัติงานสกัดและผลิตปรอทให้บริสุทธิ์ มีความเสี่ยงมากในการได้รับไอสารทางการหายใจเข้าสู่ปอด โลหะปรอทยังถูกดูดซึมได้ทางผิวหนัง ปรอทอาจถูกสะสมในเล็บและผม และจะถูกขับออกทางปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อและน้ำลาย

พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุอ่อน เกิดผิวหนังอักเสบ ทางเดินอาหารมีเนื้อเยื่อตาย ระคายเคืองทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ

พิษเรื้อรัง อารมณ์เปลี่ยนแปลง ระบบประสาทตาและระบบประสาทได้ยินเสียไป ทีแผลที่เยื่อตาขาวและกระจกตา กล้ามเนื้อสั่น แขนขาอ่อนแรง อาจเป็นอัมพาตได้ ประสิทธิภาพการกรองของไตลดลง มีการผุกร่อนของกระดูกและอาจตายได้

โรคที่เกิดจากพิษปรอทเรียกว่า โรคพิษปรอท หรือโรคมินามาตะ ซึ่งมีรายงานการเกิดโรคนี้ในประเทศญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2499 มีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตหลายรายโดยที่บริเวณอ่าวมินามาตะ เนื่องจากมีการปล่อยสารปรอทออกมากับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเปลี่ยนเป็นสารปรอทอินทรีย์โดยแบคทีเรียในทะเลแล้วเข้าสู่วงจรอาหาร ทำให้มีสัตว์เลี้ยงและคนที่กินสัตว์ทะเลบริเวณนั้น ป่วยด้วยโรคพิกลพิการและบางกรณีรุนแรงถึงเสียชีวิต

Leave a Reply