สุขภาพ

ค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจวาย

ทุกวันนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายสูงมากขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ผู้ป่วยบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายได้

ทางการแพทย์จึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้พบว่า การตรวจเลือดสามารถบ่งบอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้ โดยถ้าตรวจพบโปรตีน โทรโพนินที (Troponin T) ในเลือดแสดงว่ามีเซลล์หัวใจตาย ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้ ยิ่งตรวจพบได้มากแสดงว่ามีความเสี่ยงสูง

การค้นพบครั้งนี้ทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจวายได้ทันท่วงที โดยผู้ที่ตรวจพบโปรตีนโทรโพนินทีในเลือดจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวาย อาจต้องมีการควบคุมอาหาร เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นต้น

Leave a Reply