บ้านและสวน

ชนิดของดอกดาวเรืองในประเทศไทย

ดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย แต่ดาวเรืองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของดอกดาวเรืองหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกและได้รับการยอมรับมากที่สุด มี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

American Marigolds

1 ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds) เป็นดาวเรืองที่มีลักษณะลำต้นสูงตั้งแต่ 10-40 นิ้ว กลีบดอกเรียงซ้อนกันอย่างหนาแน่น ดอกใหญ่ประมาณ 3-4 นิ้ว มีได้หลายสีทั้ง ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว

French Marigolds

2 ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) เป็นดาวเรื่องที่มีลักษณะต้นเป็นพุ่มเตี้ยๆ สูงประมาณ 6-12 นิ้ว ซึ่งมีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกหลายชั้น ดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1.5 นิ้ว จึงนิยมปลูกประดับในแปลงมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก มีได้หลายสีทั้ง สีเหลือง ส้ม ทอง น้ำตาลอมแดง และสีแดง

Mule Mariglds

3 ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม (Mule Mariglds หรือ Afro American Marigolds) เป็นดาวเรืองลูกผสมระหว่างดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส ทำให้ได้ต้นดาวเรืองที่มีพุ่มเตี้ย แต่มีดอกขนาดใหญ่ และแข็งแรง เป็นดาวเรืองที่ให้ดอกไว และดอกดก แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถนำเมล็ดมาเพาะต่อได้ จึงทำให้เมล็ดของดาวเรืองพันธุ์นี้มีราคาแพง และต้องใช้มากกว่าปกติถึง 2 เท่า เนื่องจากมีเปอร์เซนต์การงอกต่ำ