สิ่งแวดล้อม

ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

1. ขวดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย

มักเป็นขวด โพลีเอทิลีน ( Polyethylene) หรือขวดแก้วอย่างหนา ขวดควรมีขนาดใหญ่ ประมาณ 500-1,000 มิลลิลิตร มีฝาเกลียวปิดมิดชิด ถ้าหากเป็นขวดแก้วควรใช้ขวดที่มีปากกว้าง ปากขวดไม่ควรเล็กกว่า 5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถใช้ตักน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนการใช้ขวดเก็บตัวอย่างจะต้องล้างขวดให้สะอาด โดยการใช้กรดโครมิกและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหลายๆครั้ง แล้วจึงล้างดวยน้ำกลั่น ทำแบบนี้ทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะเป็นขวดที่ผลิตมาใหม่ เนื่องจาก ขวดโพลีเอทิลีนที่ผลิตมาใหม่ๆ อาจมีสารปรอทซัลเฟตติดมาด้วย จึงควรล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้

อนึ่งการใช้ขวดพลาสติกราคาถูกมีข้อควรระวัง คือ มักให้ฟีนอลละลายออกมากับน้ำ ในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์หาไขมันและน้ำมัน ควรใช้ขวดเก็บตัวอย่างที่เป็นขวดแก้ว ปากกว้าง ไม่ควรใช้ขวดพลาสติกเนื่องจากไขมันและน้ำมันสามารถเกาะติดผิวพลาสติดได้ดี

ขวดเก็บแบคทีเรียขนาด 200 มิลลิลิตร อาจเป็นขวดแก้ว หรือ Polypropylene ก็ได้ ฝาขวดควรเป็นแบบเกลียวหรือแบบจุกแก้ว จะต้องสะอาดและผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคและปิดด้วยกระดาษหรืออลูมิเนียมฟอยล์ ห้ามเปิดขวดก่อนที่จะเก็บตัวอย่างเป็นอันขาด ระวังมิให้สิ่งหนึ่ง สิ่งใด สัมผัสฝาจุกและปากขวด และไม่ต้องล้างขวด เมื่อปิดฝาจุกให้เหลือช่องว่างในขวดไว้

ในกรณีที่แหล่งน้ำเสียนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมตัวไม่ถึง อาจใช้เชือกผูกถังใบเล็กตักตัวอย่างน้ำเสีย หรืออาจใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องตักน้ำเสียผูกปลายในการตักน้ำเสียก็ได้ หรือใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำแบบสำเร็จรูปที่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ที่ระดับความลึกต่างๆ

2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำเสียแบบอัตโนมัติ

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำเสียแบบอัตโนมัติมีหลายประเภท ทั้งชนิดที่เก็บแบบปริมาตรคงที่ และแบบ ปริมาตรเป็นอัตราส่วนกับการไหลของน้ำเสีย ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มักมีราคาแพง

Leave a Reply