บันเทิง

ชื่อเป็นมงคลนี้มีที่มา

ประเพณีของคนไทย ที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตั้งชื่อ

แต่จะตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลก็ต้องให้พระตั้งให้

เพราะเป็นทางของพระ..คนธรรมดา

ต้องหลีกให้ท่าน..อย่าคิดแข็งกับท่าน..

เพราะนั่นไม่ใช่ทางเราเหมือนกัน..

พวกเรามันต้องเรื่องการค้าการขาย เขาเรียกว่า ทางใครทางมัน..

คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า

ชื่อของคนจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและอนาคตของคนนั้น

ดังนั้นจึงนอยมตั้งชื่อ มี 2 วิธีคือ

1. ตั้งชื่อตามเวลาตกฟาก คือเอาวันเดือนปีมาตั้ง..จะเอาเดช หรือจะเอาคุณก็แล้วแต่

2. คือ เอาชื่อพ่อแม่มารวมกัน แล้วมาตั้งถือว่าเป็นมงคลที่สุด

ก็มีแม่คนหนึ่งไปหาพระเพื่อจะให้พระตั้งชื่อแบบวิธีที่ 2.

พระจึงถามว่า ชื่ออะไร…

แม่คนนั้นก็บอกว่าชื่อ “อัปสร” พ่อชื่อ “ปรีดา”

พระก็เลยตั้งชื่อเพื่อเป็นมงคงว่า… “อัปรีย์”

ฮา…………..

ที่มา : หนังสือหัวเราะก่อนตาย

Leave a Reply