บ้านและสวน

ดอกลิลลี่ดอกไม้ของเจ้าหญิง

ลิลลี่ เป็นดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้รับความนิยม และตลาดมีความต้องการสูง เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความสดใส น่ารัก บริสุทธิ์ นิยมนำมาจัดเป็นช่อดอกไม้ โดยลิลลี่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น และในประเทศจีน เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และสวยงาม จึงถูกตั้งสมญานามว่าเป็น ดอกไม้ของเจ้าหญิง ดอกลิลลี่บางชนิดจะมีกลิ่นหอมมากอีกด้วย

ลิลลี่ในบ้านเรา ที่ปลูกเพื่อตัดดอก จะมีอยู่ 5 ประเภท คือ

ลิลลี่ปากแตร

1 ลิลลี่ปากแตร (Trumpet Hybrid) ลักษณะเป็นดอกลิลลี่สีขาว มีกลิ่นหอม มีกลีบดอกขนาดใหญ่จำนวน 6 กลีบ โคนกลีบจะติดกัน และปลายกลีบจะแยกออกคล้ายปากแตร

ลิลลี่เอเชีย

2 ลิลลี่ลูกผสมเอเชีย (Asiatic Hybrid) ลักษณะเป็นดอกลิลลี่ที่มี 6 กลีบแยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่นหอม แต่มีได้หลายสี เช่น ขาว แดง ส้ม ชมพู บางชนิดอาจมีจุดเล็กๆ บนกลีบดอกด้วย

ออเรียนทอลลิลลี่

3 ลิลลี่ลูกผสมตะวันออก (Oriental Hybrid) ลักษณะเป็นดอกลิลลี่ที่มีกลิ่นหอมแรงมาก มีกลีบดอก 6 กลีบแยกออกจากกัน และมีกลีบดอกด้านในลักษณะคล้ายหนวดยื่นออกมา มีได้หลายสีเช่น ขาว ชมพู แดง

ไทเกอร์ลิลลี่

4 ลิลลี่ลายเสือ (Tiger Lily) ลักษณะเป็นดอกลิลลี่ที่ไม่มีกลิ่นหอม กลีบดอก 6 กลีบแยกออกจากกันตั้งแต่โคนกลีบ และมีลายจุดสีดำ อยู่บนกลีบดอก มีหลายสี เช่น เหลือง ส้ม ชมพู แดง

ลิลลี่ดอย

5 ลิลลี่ดอย (Thai native Lily) เป็นดอกลิลลี่ที่พบบนดอยทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเป็นดอกลิลลี่ที่มีกลิ่นหอมในตอนกลางคืน กลีบดอกมี 6 กลีบแยกออกจากกัน มีสีเหลือง และแต้มด้วยสีน้ำตาลอยู่ใจกลางดอก