สุขภาพ

ดื่มน้ำมากเกินไปทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้

ดื่มน้ำมากๆ ใช่ว่าจะดีเสมอไป แต่ควรดื่มให้พอดี เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งก็คือ วันละประมาณ 8-10 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,200 ซีซีเท่านั้นเพียงพอแล้ว และการดื่มน้ำที่ดีนั้นก็ควรดื่มเรื่อยๆ ตลอดวัน ไม่ควรดื่มทีเดียวหลายๆแก้ว เพราะปกติร่างกายก็มีน้ำอยู่แล้ว 70% ถ้าได้รับน้ำเข้าไปมากเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนมาว่า การดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้เกิด “น้ำเป็นพิษ” ก็คือ ภาวะที่มีน้ำในเลือดสูงจนทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง

ร่างกายจึงต้องปรับความสมดุล โดยการขับเอาโพแทสเซียมออก แต่เมื่อร่างกายขาดโพแทสเซียมก็ทำให้เกิดความอ่อนแอ เกิดเป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง ถ้าบางรายอาการรุนแรง อาจถึงขั้นมีอาการเกร็งในสมอง ปอด หัวใจ และระบบทางเดินหายใจ ทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

Leave a Reply