สุขภาพ

ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola

โรคไวรัสอีโบลา Ebola หรือไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  ผู้ป่วยโรคนี้มีอัตราตายสูง ถึง 90%  และยังไม่มีวัคซีนในการรักษา  ซึ่งมีการระบุชื่อโรคครั้งแรกในแอฟริกาใต้สะฮารา ระหว่างปี 2519 โดยได้ชื่อมาจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอีโบลา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทวีปแอฟริกา ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่โรคนี้ระบาดครั้งแรก

เชื่อว่าการติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola เกิดจากการสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น ลิง หรือค้างคาวผลไม้  ซึ่งเป็นตัวพาและแพร่เชื้อโรคโดยไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัส  นอกจากนี้เชื้อไวรัสอีโบลา Ebola ยังสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อีกด้วย และผู้ที่รอดชีวิตอาจสามารถส่งผ่านโรคได้ทางเพศสัมพันธ์เป็นเวลาเกือบสองเดือนโรคไวรัสอีโบลา Ebola

 

อาการโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola

เริ่มมีอาการสองวันถึงสามสัปดาห์หลังสัมผัสกับไวรัส อาการเริ่มแรก  ได้แก่  มีไข้สูง (อย่างต่ำ 38.8°C) ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ข้อและช่องท้องอย่างรุนแรง อ่อนเพลียอย่างหนักและวิงเวียนศีรษะ จากนั้นจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วง เมื่อถึงจุดนี้ บางคนเริ่มมีปัญหาเลือดออก อุจจาระกลายเป็นสีดำหรือแดงจัด อาเจียนเป็นโลหิต ตาแดงจัด ความดันโลหิตลดต่ำกว่า 90/60 ไต ม้ามและตับได้รับความเสียหาย  และเสียชีวิตเนื่องจากขาดเลือด หรืออวัยวะวาย ซึ่งอาการเริ่มต้นจะคล้ายกับ ไข้มาลาเรีย อหิวาตกโรค หรือไข้เลือดออก จึงต้องตรวจเชื้อไวรัสให้ละเอียดเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola

เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัสอีโบลา Ebola จึงทำได้เพียงการรักษาแบบประคับประคองได้แก่ทำหัตถการแบบรุกล้ำให้น้อยที่สุด รักษาสมดุลอิเล็กโตรไลต์และสารน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดในระยะแรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย (DIC) ให้สารช่วยการแข็งตัวของเลือดในระยะท้ายเพื่อควบคุมไม่ให้มีเลือดออก รักษาระดับออกซิเจน บรรเทาอาการปวด และใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือยาต้านเชื้อราเพื่อรักษาการติดเชื้อซ้ำซ้อน

การป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola สามารถทำได้โดยการตรวจหาสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วกำจัดอย่างเหมาะสม สวมเสื้อผ้าป้องกันและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola