สุขภาพ

ทำอย่างไรให้ไม่ลืมกินยา

การรักษาโรคให้หายนั้นจะพึ่งแพทย์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองว่าจะสามารถปฏิบัติตนตามคำบอกของแพทย์ได้หรือไม่ อย่างเช่น การรับประทานยาให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหลายคนมักลืมทานยากันบ่อยๆ ทำให้การรักษาไมได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่งตรงนี้คุณจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวคุณเอง โดยการปฏิบัติดังนี้เพื่อให้ไม่ลืมกินยา

– หากล่องใส่ยา ซึ่งมีขายตามร้านค้าและร้านขายยาทั่วไป ขนาดของกล่องก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เช่น คนที่กินยาแบบง่าย มียาไม่กี่ชนิด ก็ใส่กล่องที่ระบุวันของสัปดาห์แบบง่ายๆ ส่วนคนที่ต้องกินยาหลายชนิด ก็เลือกกล่องที่ขนาดใหญ่ขึ้นมีช่องแยกมื้อในแต่ละวัน เป็นต้น

– ตั้งนาฬิกาปลุก ให้เตือนเมื่อถึงเวลากินยา และต้องกินทันทีที่นาฬิกาดังห้ามเดี๋ยว เพราะจะทำให้ลืมได้ โดยจะใช้นาฬิกาปลุกธรรมดา นาฬิกาข้อมือ หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ หรือบางคนอาจใช้นาฬิกาปลุกสำหรับเตือนกินยาโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถตั้งเวลาได้หลายครั้งต่อวัน และตั้งล่วงหน้าได้หลายวัน เป็นต้น

– แผงยาบางประเภทก็สามารถช่วยได้ โดยแผลยาประเภทนี้จะระบุวัน เช่น วันจันทร์ อังคาร ไว้บนแผลยา และจะมีลูกศรชี้ทิศทางให้ด้วย เป็นการช่วยไม่ให้ลืมกินยาได้เหมือนกัน โดยจะต้องกินยาทุกวันไล่ไปตามลูกศรเรื่อยๆ จนหมดแผงค่ะ

Leave a Reply