การศึกษา

ทำไมพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตถึงไม่ใส่รองเท้า

 

หากมีโอกาสได้ตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรก็จะช่วยให้จิตใจผ่องใสได้มิใช่น้อย ขณะที่เราตักบาตตอนเช้า หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตถึงไม่ใส่รองเท้า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า

1 การไม่ใส่รองเท้าขณะบิณฑบาต เป็นการแสดงความเคารพต่อทานที่ญาติโยมนำมาถวายด้วยศรัทธา

2 เพื่อเป็นการฝึกสติในการเดินอย่างมีสมาธิ โดยจะต้องระมัดระวังอันตรายจากการเหยียบเศษหนาม เศษแก้ว หรือก้อนหิน ก้อนกรวด เป็นต้น

3 เพื่อเป็นการรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของพระภิกษุเอาไว้ โดยในครั้งพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์จะไม่ใส่รองเท้าขณะเข้าไปสู่หมู่บ้าน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะเวลาเดินทางไปในป่าหรือที่อื่นๆเท่านั้น ที่จะใส่รองเท้าไปได้ ด้วยเหตุนี้พระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันจึงสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมเดิมนี้เอาไว้ โดยการไม่ใส่รองเท้าขณะบิณฑบาต

Leave a Reply