การศึกษา

ที่มาของชื่อเรียกหนองมนชลบุรี

เกือบร้อยทั้งร้อยที่คนไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลบางแสน หรือพัทยา จะต้องแวะซื้อของกินอร่อยๆที่ “หนองมน” ก่อนกลับเข้ากรงเทพฯ แต่มีใครรู้ว่าชื่อ “หนองมน” มีที่มาอย่างไร

เดิมที หนองมน มีชื่อเรียกขานกันว่า หนองน้ำมนต์ เนื่องจากสมัยหนึ่งนานมาแล้วเกิดโรคระบาดในละแวกนั้น ผู้คนเป็นโรคล้มตายไปเป็นจำนวนมาก ต่อมามีพระธุดงค์จาริกมาปักกรดที่ตำบลนั้น และท่านได้ทำน้ำมนต์รักษา ปรากฏว่าคนป่วยหายจากโรคร้าย ต่อมาท่านเกิดอาพาธ ไม่สามารถทำน้ำมนต์รักษาทีละคนได้ ชาวบ้านจึงขุดบ่อน้ำขึ้นบ่อหนึ่ง แล้วขอร้องให้ท่านเสกเป่าน้ำในบ่อให้เป็นน้ำมนต์ ซึ่งท่านก็เมตตาทำให้ และน้ำมนต์ในบ่อก็ศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนเดิม ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนั้นว่า หนองน้ำมนต์ เวลาผ่านไปนานเข้าภาษาได้กร่อนไปกลายเป็น หนองมน เช่นทุกวันนี้

Leave a Reply