อื่นๆ

ที่มาของหอไอเฟล(Eiffel Tower)สัญลักษณ์ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส

หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นจากแผ่นเหล็ก เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส โดยตั้งตามชื่อสถาปนิกผู้ทำการออกแบบ คือ กุสตาฟ ไอเฟล หอไอเฟลสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1889 ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงกว่า 300 เมตร ซึ่งเทียบในกับตึกสูงประมาณ 75 ชั้น

ความคิดที่จะสร้างหอคอยสูงนี้เกิดจาก การที่ฝรั่งเศสรู้สึกว่าถูกบั่นทอนทางจิตใจที่พ่ายแพ้ต่อกองทัพเยอรมัน ในปี 1870 จึงคิดหาหนทางที่จะจัดงานเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่และความร่ำรวยของประเทศ และ เพื่อเรียกความภูมิใจกลับมา  และเนื่องจากในยุคนั้นฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรม จึงนำเสนอความสำเร็จทางวิศวกรรม  นั่นคือการสร้างหอคอย ซึ่งในอดีตไม่เคยมีใครสร้างหอคอยที่สูงกว่า 1000 ฟุต แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกายังเคยมีการออกแบบไว้ แต่ไม่เคยสร้าง ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงได้ทำการจัดประกวดออกแบบหอคอยขึ้น และแบบที่ถูกเลือกนั้น คือแบบของ  เวอร์ริส คล็อกลิน ซึ่งเป็นวิศวกรในคณะของ กุสตาฟ ไอเฟล การที่มีชื่อของ กุสตาฟ ไอเฟล อยู่นั้นเป็นเครื่องรับประกันว่างานจะประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากว่า กุสตาฟ ไอเฟล เป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่มีเงินทุน และมีชื่อเสียงอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส และมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมในฝรั่งเศส เริ่มแรกแบบของหอคอย มีลักษณะเป็นช่อดอกไม้โค้ง และมีประติมากรรมเล็กๆ น้อยๆ แต่กุสตาฟ ไอเฟล ได้เพิ่มความเป็นตัวเขาเข้าไปในแบบและตกแต่งเพิ่มเติม 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1887 การเริ่มสร้างหอคอยเริ่มดำเนินการตามแบบร่าง โดยใช้เหล็กและเหล็กแผ่นทั้งหมด 18,000 ชิ้น ยึดด้วยหมุด 2,500,000 ตัว

ในการสร้างหอคอยได้มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มศิลปินหลายคน ว่าจะเป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงปารีส แต่ กุสตาฟ ไอเฟล กลับตอบโต้ว่า นี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมันย่อมมีความสง่างามในตัวของมันเอง และไม่มีอะไรหยุดยั้งความสำเร็จของเค้าได้  เมื่อหอคอยสร้างเสร็จทุกคนได้เห็นถึงความอ่อนช้อย ส่วนโค้งของโครงสร้าง แนวประดับต่างๆ และความหยาบกระด้างที่แนวยึดหมุดเปลือย ที่ลงตัวกันพอดี จนทุกคนเห็นว่านี้คืองานศิลปะที่จะบอกให้โลกได้รับรู้  กุสตาฟ ไอเฟล เป็นคนแรกที่เดินขึ้นบันได 1,710 ขั้น (จำนวนขั้นบันได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ) เพื่อไปแขวนธงชาติของประเทศฝรั่งเศสบนยอดหอคอย เมื่อมี่การเปิดงานแสดงสินค้าในปี 1889 ในกรุงปารีส  งานชิ้นเอกก็คือ หอคอยสูงที่สุดและงดงามที่สุด ทำให้ผู้คนได้รู้จักกับหอไอเฟลLeave a Reply