สุขภาพ

ที่มาของโรคเชื้อราที่เท้าและวิธีการรักษา

โรคเชื้อราที่เท้า หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ “ฮ่องกงฟุต” หรือ “น้ำกัดเท้า” โรคนี้เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำเกิดโรคผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณ ซอกนิ้วเท้า และเล็บเท้า แต่บางรั้งมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวเข้าร่วมก็ได้

การเกิดเชื้อราที่เท้า เกิดจากความเปียกและชื้น สามารถเป็นได้ทุกฤดู ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะฤดูฝน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ เช่น ต้องเดินลุยน้ำเป็นประจำ อย่างอาชีพทำนา เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งการสัมผัสกับดินที่ชื้นแฉะ ก็จะได้รับเชื้อโดยตรง

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องสวมรองเท้าทำงานทั้งวัน ก็มีโอกาสเป็นเชื้อราที่เท้าได้เช่นกัน เนื่องจากรองเท้าที่สวมระบายอากาศไม่ดี จะทำให้เกิดการสะสมของเหงื่อ และเกิดการอับชื้น จนทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อราได้ และโรคนี้ยังสามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน และหลอดเลือดตีบ รวมไปถึงผู้ที่มีกระดูกเท้าผิดรูปอีกด้วย

ลักษณะของโรคเชื้อราที่เท้าจะมีได้หลายแบบ เช่น เป็นผื่นขาวยุ่ยที่ง่ามเท้า หรือฝ่าเท้าแดงมากจนเป็นขุย หรือเป็นตุ่มน้ำพองที่ฝ่าเท้าก็ได้เช่นกัน บางครั้งจะมีอาการผิดปกติที่เล็บร่วมด้วย เช่น เล็บเปลี่ยนสี เล็บล่อน หลุดง่าย หรือผุกร่อน เป็นต้น เนื่องจากโรคนี้สามารถเกิดได้จากเชื้อราหลายชนิด จึงส่งผลให้อาการไม่เหมือนกัน การสังเกตโรคเชื้อราที่เท้าว่าเกิดจากเชื้อตัวไหน จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงต้องมีการขูดตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และจะได้หาทางรักษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับเชื้อที่เป็น

การรักษาเชื้อราที่เท้าไม่ควรซื้อยามาใช้เอง เนื่องจากบางทีอาจไม่ตรงกับเชื้อโรคที่เป็น แล้วยังทำให้เกิดการบดบังรอยโรค จึงทำให้การวินิจฉัยทำได้ยากขึ้น และไม่ควรหยุดยาเอง เนื่องจากบางทีดูเหมือนว่าจะหายดีแล้ว แต่ยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ จึงทำให้กลับมาเป็นอีก ซึ่งบางครั้งการเป็นซ้ำซ้อ ก็จะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้ จึงต้องระมัดระวังอย่าให้เท้าอับชื้นอีก เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะ

Leave a Reply