ความปลอดภัย

ท่าทางการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือท่าทางหรือวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยเฉพาะหรือวิธีการยกวัสดุเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากการยกของหนักขึ้นภายหลัง

ขั้นตอนของท่าทางในการยกวัสดุขึ้นอย่างถูกวิธี

  1. พิจารณาวัสดุที่จะทำการยกหรือเคลื่อนย้าย โดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ คือ ความแข็งแรงของบุคคลที่จะยกวัสดุ ลักษณะและสภาพของวัสดุที่จะยก เคลื่อนย้าย และเส้นทางที่จะต้องทำการเคลื่อนย้าย แล้ววางแผนล่วงหน้าว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายเช่นใด
  2. เข้าใกล้วัสดุที่จะทำการยกเคลื่อนย้ายและวางเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้สมดุล โดยการวางเท้าข้างหนึ่งให้ขนานและชิดกับด้านข้างของวัสดุที่จะยก ส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังหากเป็นไปได้ควรหันหน้าไปในทิศทางที่จะเคลื่อนย้ายด้วย รวมทั้งควรให้ตำแหน่งร่างกายทรงตัวได้สมดุล
  3. ย่อตัวลงโดยการงอเข่า ขณะนั่งควรให้หลังอยู่ในแนวตรง แต่อาจงอได้บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อให้แนวกระดูกสันหลังตรง
  4. ก้มหน้าลงเพื่อมองดูวัสดุ และจับยึดวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายให้มั่นโดยจับยึดวัสดุด้วยมือทั้งสองข้างโดยควรจับยึดทั้งฝ่ามือ ไม่ควรจับยึดเพียงแค่ปลายนิ้ว การจับยึดอย่างมั่นคงจะช่วยในการดึงวัสดุให้ใกล้ตัวรวมทั้งจะช่วยให้รับน้ำหนักได้ดีด้วย ควรดึงวัสดุเข้ามาใกล้ตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  5. เงยหน้าขึ้น และยืดขาให้ตรงการค่อยๆเงยหน้าขึ้นเป็นการช่วยให้หลังอยู่ในแนวตรง เพื่อให้แน่ใจว่าการยกจะใช้กล้ามเนื้อแขนและขา จากนั้นค่อยๆยืดขาให้ตรงอย่างต่อเนื่อง ราบเรียบ ช้าๆ ในจังหวะที่พอดี ไม่ควรกระตุกหรือกระชาก รวมทั้งถ่ายน้ำหนักของร่างกายลงเท้าทั้งสองข้างเท่าๆกัน การยกวัสดุขึ้นนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังให้น้อยที่สุด และให้วัสดุอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด

ภายหลังการยกวัสดุขึ้นแล้วให้ก้าวเท้าเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ห้ามบิด เอี้ยวตัวขณะยกเคลื่อนย้าย หากต้องการเปลี่ยนทิศทางให้หมุนเท้าและลำตัวไปในทิศที่ต้องการ

Leave a Reply