สุขภาพ

ท่าบริหารเพื่อกระชับกล้ามเนื้อเข่า

การออกกำลังกายที่ช่วยให้เข่าเคลื่อนไหวได้ปกติมีหลายท่า เช่น

1 นอนหงาย เหยียดเข่าตรง กดเข่าลงพร้อมกับกระดกข้อเท้าเกร็งค้างไว้ นับ 1-3 แล้วสลับทำอีกข้าง

2 นอนหงาย เหยียดเข่าตรง กระดกข้อเท้าขึ้น ค่อยๆยกขาขึ้นโดยที่เข่ายังเหยียดตรงๆ เกร็งค้างไว้ นับ 1-3 แล้วสลับทำอีกข้าง

3 นั่งห้อยขา ค่อยๆเหยียดขาจนเข่าตรง เกร็งค้างไว้ แล้วสลับทำอีกข้าง (ท่านี้จะใช้วิธียืนแทนการนั่งก็ได้)

Leave a Reply