สุขภาพ

นั่งนานเสี่ยงกระดูกพรุน

ผู้หญิงทั่วโลกมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนถึงร้อยละ 30-50 โดยเฉพาะผู้หญิงที่นั่งทำงานนานกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกสะโพกพรุน มากกว่าผู้หญิงที่นั่งทำงานน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง เพื่อสร้างความแข็งแรงให้มวลกระดูกและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อค่ะ

Leave a Reply